From central space to urban place. Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer

Projektet ledes af forskningscenterleder Mads Runge og udføres i samarbejde med Østfyns Museer, Nordjyllands Historiske Museum, Moesgaard Museum, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Projektet afvikles i perioden 2017-2020.

Projektet vil med Odense og Aalborg som cases give et nyt bud på den tidligste urbaniseringsproces i Sydskandinavien. Midlet er at undersøge udviklingen fra jernalderens centrale områder (spaces), defineret som koncentrationer af lokaliteter præget af velstand samt funktioner som handel, håndværk, kult og forsvar, til middelalderens byer (places), hvor magtstrukturerne er samlet på ét sted.

Forskningsdelen er tæt forbundet med en innovativ formidlings- og læringsdel med fokus på 1:1-præsentation af arkæologiske landskaber og lokaliteter on location med kunst som katalysator. Der udarbejdes i dette regi en værktøjskasse med opsamling af erfaringer og forslag til konkret afvikling. Værktøjskassen vil med tiden blive placeret på siden her og man kan frit bruge materialet og tilpasse det sine egne projekter.

I 2016 modtog Odense Bys Museer en bevilling fra Velux Fondens museumssatsning til projektet From central space to urban place. Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer. Projektet rummer forskning, formidling og læring.

Projektet undersøger udviklingen fra jernalderens høvdingedømmer, hvor samfundets centrale elementer er spredt på flere lokaliteter, til vikingetidens og middelalderens byer, hvor de centrale funktioner koncentreres på ét sted. Den behandlede periode er 400-1100 e.Kr. og dækker arealerne omkring Odense Fjord samt den centrale og østlige del af Limfjorden. Etableringen af Odense og Aalborg rummer således en række fællestræk, men også variationer, hvilket gør dem til velegnede undersøgelsesobjekter for en analyse af den tidlige bydannelse i Sydskandinavien