MED UNDERVISNINGSFORLØBET ”Kommunikation i vikingetiden. Fjenden kommer - Lad bålene blusse!” OPLEVER DINE ELEVER ET PRAKSISNÆRT FORLØB, DER GIVER DEM ET INDBLIK I VIKINGERNES KOMMUNIKATIONSFORMER. I ARBEJDET MED VIKINGERNES BRUG AF LANDSKABET FÅR ELEVERNE LOV TIL AT UNDERSØGE OG SYNLIGGØRE VIDEN OM VIKINGETIDENS KOMMUNIKATION.

Hvordan gav vikingerne hinanden beskeder over lange afstande? I dag bruger vi bare vores telefon eller computer, når vi skal fortælle noget til nogen, der er langt væk. Men hvordan gjorde vikingerne det så? I dette undervisningsmateriale skal eleverne gøres meget klogere på, hvordan man kommunikerede i vikingetiden.

Indledningsvist skal eleverne arbejde i en videns fase, hvor de introduceres for forløbet og opnår en faglig viden omkring Bavnehøje og vikingetidens kommunikation.

Dernæst indeholder materialet en række forslag til undervisningsaktiviteter, som vil give eleverne et praksisnært indblik i historien, blandt andet skal de arbejde med historiske kort, stednavne og selv danne vikingetidens kommunikationslinjer ved hjælp af bål eller lommelygter.

Forløbet henvender sig til 4.-6. klassetrin og retter sig mod faget historie og kompetencemålene: Historiebrug og Kildearbejde.

I forskningsprojektet ”From central place to urban space” undersøger forskere fra Østfyns Museer, Nordjyllands Historiske Museum og Odense Bys Museer, hvordan urbaniseringen er sket fra jernalderen til den tidlige middelalder. Med andre ord prøver forskerne at finde ud af, hvorfor menneskerne, der boede på forskellige typer af bopladser, i perioden fra år 400 til 1100 begynder at flytte sammen andre steder og grundlægge de første byer. Forskerne undersøger, hvor menneskerne har boet, hvad de har handlet med og hvilke håndværk, de har haft, og hvordan de har kommunikeret og forsvaret sig – og derfor har forskerne også set på bavnene. Som et led i dette forskningsprojekt afholdte museerne i efteråret 2017 et stort event, hvor de undersøgte, hvordan menneskerne har kommunikeret over store afstande gennem bavne.

Vi har endnu ikke svaret på, hvad der præcist er sket og hvorfor de flyttede til byerne. Men forskerne er stadig i gang.

Se mere på www.spacetoplace.dk eller https://museum.odense.dk/centrum/urbane-transformationer/from-central-space-to-urban-place

I undervisningsforløbet “Kommunikation i vikingetiden. Fjenden kommer – Lad bålene blusse” finder i 4 undervisingsaktiviteter og 1 opsamlingsaktivitet, der lader eleverne komme tæt på vikingetidens kommunikationsformer. Alle undervisningsaktiviteterne kan køres som selvstændige forløb hvor hver enkelt tager fra 1-2 lektioner. Forløbet kan også køres samlet.

4.-6. klasse
Arkæologi, kommunikation og Historie
4-8 lektioner

Download Undervisningsmaterialet for at tilgå:

Undervisningsaktivitet 1: Hvad ved i?
Undervisningsaktivitet 2: Find bavnehøje i jeres lokalområde
Undervisningsaktivitet 3: fjenden kommer! Lav jeres egne bavne
Undervisningsaktivitet 4: Moderne bavne
Opsamlingsaktivitet: Hvordan kommunikerede vikingerne?

Det skal du bruge

Materialer til elev/lærer