Til projektet har vi udviklet et fælles læringsmateriale til grundskoler, som kan bruges på tværs af tilknytninger til museer og områder i Danmark.
Hjemmesiden fungerer som en læringsportal med en bred vifte af forskellige tværfaglige muligheder, der alle tager udgangspunkt i projektets formål; formidling af arkæologiske landskaber og lokaliteter med kunst som katalysator.
Her er det muligt at tilgå vores udvalg af forskellige læringstilbud; både undervisningsforløb, der er forankret i projektets tema samt undervisningsforløb, der er udarbejdet specifikt til projektet fire formidlingsarrangementer.

Kunst og Arkæologi

Temaet for al undervisning vil være kunst og arkæologi. Undervisningen vil være gensidig i mellem en teoretisk og praktisk tilgang – og vil behandle kunst som udtryksform og kommunikator i forhistorien, hvorved elevernes skal inddrages i arkæologiens arbejde gennem kunsten som formidlingsbegreb.
Eleverne vil opleve en praksisnær læringsdimension tilknyttet arkæologens arbejde gennem forskellige indbydende og æstetiske læreprocesser, som forbinder arkæologi og kunst.

Historie og Billedkunst

Undervisning og læring henvender sig til mellemtrinet (4.-6. klasse) i fagene Historie og Billedkunst. Fagkombinationen er den primære tværfaglige mulighed, men derudover er det læreren frit stillet at deltage og gøre brug af de forskellige undervisningstilbud tilpasset egen læringsplan og egne fag.

I 2016 modtog Odense Bys Museer en bevilling fra Velux Fondens museumssatsning til projektet From central space to urban place. Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer. Projektet rummer forskning, formidling og læring.

Projektet undersøger udviklingen fra jernalderens høvdingedømmer, hvor samfundets centrale elementer er spredt på flere lokaliteter, til vikingetidens og middelalderens byer, hvor de centrale funktioner koncentreres på ét sted. Den behandlede periode er 400-1100 e.Kr. og dækker arealerne omkring Odense Fjord samt den centrale og østlige del af Limfjorden. Etableringen af Odense og Aalborg rummer således en række fællestræk, men også variationer, hvilket gør dem til velegnede undersøgelsesobjekter for en analyse af den tidlige bydannelse i Sydskandinavien.

.

Menu-billede

Med udgangspunkt i ovenstående har vi udarbejdet forskellige tværfaglige undervisningsforløb, der giver eleverne mulighed for at opleve en praksisnær læringsdimension tilknyttet arkæologens arbejde gennem forskellige indbydende og æstetiske læreprocesser, der forbinder arkæologi og kunst.
Under Undervisningsaktiviteter kan du tilgå de enkelte forløb og læse mere om deres formål, indhold og didaktiske brugspotentiale. Her er det ligeledes muligt at downloade lærervejledning, aktivitetsplan og relevante materialer til brug i forløbet.
Aktiviteterne er udvikles således, at de er brugbare på tværs af forskellige skoler og områder i Danmark. Under hver aktivitet kan du læse, hvorvidt et museum lokalt i dit område har valgt at bidrage med fx genstande, lokationer eller andet til brug i det enkelte forløb.
Alle undervisningsforløb er gratis, og du kan bruge forløbet i din undervisning ved blot at downloade de relevante materialer.

Menu-billede1

Med udgangspunkt i projektets tema og formål har vi udarbejdet forskellige undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i projektet fire forskellige formidlingsarrangementer. På forskellige måder giver de alle eleverne mulighed for at opleve en praksisnær læringsdimension tilknyttet arkæologens arbejde gennem forskellige indbydende og æstetiske læreprocesser, som forbinder arkæologi og kunst.
Under Formidlingsarrangementer kan du tilgå de enkelte forløb og læse mere om deres formål, indhold og didaktiske brugspotentiale. Her er det ligeledes muligt at downloade lærervejledning, aktivitetsplan, praktisk information og relevante materialer til brug i forløbet.
Forløbene er udviklet således, at de er brugbare til de enkelte formidlingsarrangementer. Arrangementerne vil foregå på tværs af Danmark i perioden 2017-2020; du kan læse mere om tid, sted og formål under de enkelte arrangementer. Her er det ligeledes muligt for dig at tilmelde din klasse til et arrangement.
Det er gratis at tilmelde sig et formidlingsarrangement samt at gøre brug af undervisningsmaterialet tilknyttet hertil.