INDLEDENDE BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSFORLØBET - MAX 500 ANSLAG INKLUSIV MELLEMRUM

PRAKTISK SÆTNING.

BESKRIVELSE AF UNDERVISNINGSFORLØB OG FORMIDLINGSARRANGEMENTER

MAX 2000 ANSLAG

KLASSETRIN
FAG
ANTAL LEKTIONER

Download lærervejledning for at læse om forløbets formål, indhold og didaktiske brugspotentiale
Download aktivitetsplan for at læse om formål og indhold i de enkelte lektioner
Download praktisk information til læreren for at læse om jeres rolle ved formidlingsarrangementet samt anden relevant information
Klik på tilmelding hvis du ønsker at tilmelde din klasse til formidlingsarrangementet

Ønsker du at tilmelde din klasse formidlingsarrangementet “TITEL” kontakt da:

KONTAKTPERSON
MAIL

KONTAKTPERSON
MAIL

Det skal du bruge

Materialer til elev/lærer