”Den tidlige by”, der udgør Arrangement 4 af fire formidlingsarrangementer i forbindelse med forskningsprojektet ”From Central Space to Urban Place. Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer”, som er finansieret af Velux Fondens Museumssatsning 2015.

Formidlingsprojektet blev udført som en udstilling med 3 udstillingskuber i Aalborgs gågadestrøg Algade-Bredegade i
perioden 17/8 – 14/9 2019.

Projektet vil afprøve forskellige kunstinstallationers anvendelsesmuligheder, f.eks. lysprojektioner,
hologrammer, gavlmalerier og skulpturer, der kan følges som ruter i bybilledet. Lysprojektionerne kan
udvikles i samarbejde med f.eks. MMEx, CAVI, eller VisualSKIN, mens kunstnere som Vivi Linnemann
eller Jørgen Hansen (eScape, Alken Enge) kan være indgang til de skulpturelle tiltag. Skoleklasser eller
byens borgere mere bredt inviteres til at deltage i det kunstneriske arbejde og i afholdelsen af
arrangementet. Som case er det hensigten at markere Aalborgs middelalderlige a forløb eller bygrøft
og grubehuse fra sen jernalder og vikingetid for at illustrere byens tidlige størrelse og rolle som
håndværks- og handelscenter. Ved at trække de arkæologiske levn af Aalborgs tidligste fase op pa
nutidens overflade, illustreres dens udstrækning og organisation og kan umiddelbart sammenlignes
med nutidens by. Projektet er dermed direkte koblet med forskningsdelens delprojekt 1 og 2 i forhold til
kortlægning og diskussion af handels- og håndværks-pladser samt delprojekt 3 vedr. de præurbane
centre og tidlige byers baggrund og dynamik.

Kuberne:

Gul kube
Opstillet: Algade, ved Budolfi kirkes kor.
Temaer: Kongens by, møntfremstilling, kongsgård, metalhåndværk, handel, gader og bro.

Blå kube
Opstillet: Algade, overfor nr. 15.
Temaer: Borg og sejlads; grubehuse og tekstilfremstilling; skibe og vikingetogter; befæstning og våben;
byens huse; kammageren, runer.

Rød kube
Opstillet: Bredegade ved nr. 12.
Temaer: Tro og religion; de tidlige kirker; kristne symboler; den førkristne tid; kontakten til Norge.

Det skønnes (se nedenfor om besøgsstatistik), at flere end 10.000 personer har iagttaget kunstværkerne i
forbifarten og ca. 5000 ved mere indgående ved et regulært besøg ved den enkelte kube. Det vurderes
desuden, at kunstværkerne var aldeles vellykkede i deres opstilling i den pulserende gågade, hvor de rakte
op over trafikken og med sine lysende farver drog opmærksomhed og publikum til (fig. 15). I den lange
gågade kunne der i kraft af den lysende kunst desuden ses fra den ene kube til den næste, hvorved de kom
til at virke som små fyrtårne, der gav et rummeligt indtryk af størrelsen på den vikingetidige by.

Foruden skoleprojektet på Mou Skole blev kuberne besøgt af skoletjenesten med andre skoleklasser. Det
anslås, at de her blev besøgt af 150-200 børn.

Download lærervejledning for at læse om forløbets formål, indhold og didaktiske brugspotentiale
Download aktivitetsplan for at læse om formål og indhold i de enkelte lektioner
Download praktisk information til læreren for at læse om jeres rolle ved formidlingsarrangementet samt anden relevant information
Klik på tilmelding hvis du ønsker at tilmelde din klasse til formidlingsarrangementet

Arbejdet med projektet, herunder læringsmål, fagformål, uddrag af logbøger og generelle erfaringer, der er
opnået i forløbet, findes uploadet som inspirationsforløb på læringsplatformen ’MinUddannelse’.
Materialet kan anvendes i tilknytning til forløbene omkring sen oldtid og start middelalder, som findes på
læreringsportalerne Clio og Gyldendal

Det skal du bruge

Materialer til elev/lærer