Undervisningsforløbet handler om at synliggøre arkæologien i landskabet - både det fynske og det digitale landskab.
Ved Munkebo Havn danner en kunstinstallation med vand og lys et nyt bud på et vikingeskib, der hvor skibene oprindeligt var.

I dette forløb skal eleverne gennem digitalt billedarbejde digte med på historierne om skibene på Noret ved at placere digitale vikingeskibe og finde nye og anderledes omgivelser til skibene.

Skibene på Noret: Pust digital vind i sejlet på Ladbyskibet. September-21. oktober 2018

Dette undervisningsforløb handler om at synliggøre arkæologien i landskabet gennem kunsten.

I deltager i et projekt på tværs af fagene historie, billedkunst og dansk i fællesskab med andre lokale skoler.

Forløbet er delt op i 5 faser, der kommer omkring de tætforbundne virksomhedsformer oplevelser, udtryk, håndværk, analyse og kommunikation.

De 5 faser er:

  • Opstart og forberedelser i klassen med introduktion til digitale redskaber og vikingeskibene på Noret
  • Udflugt til Munkebo Havn, hvor eleverne oplever og sanser Noret og digitale vikingeskibe
  • Billedsamtale på skolen, hvor fagbegreber kobles på de indtryk og billeder, eleverne har taget med hjem
  • Leg og fordybelse i digitalt billedarbejde, skriftlige fortællinger og fantasi
  • Billedsamtale, udstilling og evaluering

Det er helt op til jer, at skrue op og ned for omfanget af de enkelte faser.

Elev og lærermateriale kommer online medio august og sendes til alle de lærere og skoler, der har vist forhåndsinteresse.

3.-6. klasse
Historie, dansk og billedkunst
7 lektioner
+ udflugt til Munkebo Havn

Download lærervejledning for at læse om forløbets formål, indhold og didaktiske brugspotentiale
Download aktivitetsplan for at læse om formål og indhold i de enkelte lektioner
Download praktisk information til læreren for at læse om jeres rolle ved formidlingsarrangementet samt anden relevant information
Klik på tilmelding hvis du ønsker at tilmelde din klasse til formidlingsarrangementet

Ønsker du at tilmelde din klasse formidlingsarrangementet “Ghost Ship” kontakt da:

KONTAKTPERSON
Mette Stauersbøl Mogensen

mslar@odense.dk

Det skal du bruge

Materialer til elev/lærer

EVALUERING