Med undervisningsforløbet ”Fjenden kommer! Lad bålene blusse!” oplever dine elever et praksisnært forløb, der giver dem et indblik i vikingernes kommunikationsformer. I arbejdet med vikingernes brug af landskabet får eleverne lov til at undersøge og synliggøre viden om vikingetidens kommunikation.

Undervisningsforløbet er tilknyttet projektets første formidlingsarrangement, Kommunikation og navigation, der bliver afholdt 8. november kl. 17.00.

Her afholder projektet et stort lærerigt arrangement, hvor vi i samarbejde med dine elever vil forsøge at genskabe den historiske periodes kommunikationsformer over store afstande ved at rekonstruere centrale bavnehøje i det danske landskab. Med store lyslinjer i form af signalblus placeret på forskellige bavnehøje vil eleverne på tæt hold opleve, hvordan vikingerne kommunikerede og signalerede til hinanden, når fjenden kom.

I er velkomne til at tilmelde jer og deltage i arrangementet uden for jeres undervisning. Ønsker i at forankre jeres arbejde i et større forløb, har vi udarbejdet et undervisningsforløb på 6 lektioner, der giver eleverne mulighed for et tværfagligt arbejde i fagene Historie og Billedkunst, hvor de vil arbejde med kompetenceområderne Historiebrug, Kronologi og sammenhæng samt Billedfremstilling og Billedkommunikation.

Forløbet er udviklet således, at eleverne både før, under og efter arrangementet oplever en brugerinddragende undervisning, der giver dem mulighed for at få et praksisnært indblik i historien. Gennem forskellige aktiviteter får eleverne mulighed for at indleve sig i og reflektere over samt at formidle forhold i fortiden; særligt med henblik på visuel formidling.

4.-6. klasse
Historie og Billedkunst
6 lektioner

Download lærervejledning for at læse om forløbets formål, indhold og didaktiske brugspotentiale
Download aktivitetsplan for at læse om formål og indhold i de enkelte lektioner
Download praktisk information til læreren for at læse om jeres rolle ved formidlingsarrangementet samt anden relevant information
Klik på tilmelding hvis du ønsker at tilmelde din klasse til formidlingsarrangementet

Ønsker du at tilmelde din klasse formidlingsarrangementet “Fjenden kommer! Lad bålene blusse!” kontakt da:

Projektansvarlig, Mads Runge
mtr@odense.dk

Børne- og ungekoordinator, Michael Brødsgaard Andersen
miban@odense.dk

Det skal du bruge

Materialer til elev/lærer

Evaluering