I 2016 modtog Odense Bys Museer en bevilling fra Velux Fondens museumssatsning til projektet From central space to urban place. Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer. Projektet rummer forskning, formidling og læring.
Projektet undersøger udviklingen fra jernalderens høvdingedømmer, hvor samfundets centrale elementer er spredt på flere lokaliteter, til vikingetidens og middelalderens byer, hvor de centrale funktioner koncentreres på ét sted. Den behandlede periode er 400-1100 e.Kr. og dækker arealerne omkring Odense Fjord samt den centrale og østlige del af Limfjorden. Etableringen af Odense og Aalborg rummer således en række fællestræk, men også variationer, hvilket gør dem til velegnede undersøgelsesobjekter for en analyse af den tidlige bydannelse i Sydskandinavien.
Projektet udføres i samarbejde med Østfyns Museer, Nordjyllands Historiske Museum, Moesgaard Museum, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Projektet afvikles i perioden 2017-2020.

PROJEKTET LEDES AF FORSKNINGSCENTERLEDER MADS RUNGE OG UDFØRES I SAMARBEJDE MED ØSTFYNS MUSEER, NORDJYLLANDS HISTORISKE MUSEUM, MOESGAARD MUSEUM, SYDDANSK UNIVERSITET, AARHUS UNIVERSITET OG KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKTET AFVIKLES I PERIODEN 2017-2020.

FORMIDLING

Formidlingen sker i en kombination af on location-formidling i 1:1, brugerinddragelse og kobling til kunst og er bygget op om fire store arrangementer:

”Kommunikation og navigation” genskaber periodens kommunikation over store afstande gennem lyslinjer i form af signalblus på bavnehøje langs centrale vandfærdselsstrøg. Projektet gennemføres med høj grad af involvering af lokalbefolkning og skoleklasser.

”Sejlads” skal sætte fokus på størrelsesskalaen i landskabet og dets forskellige funktioner med en hel flåde af vikingeskibe på Noret skabt med hjælp af vandvægge og lys. Brugerinddragelse i delprojektet etableres bl.a. ved aktiviteter om vikingetidens sejlads. ”Flåden i noret” skabes af det hollandske firma ”VisualSKIN”.

”Kongens borg” vil vha. farvet sand eller savsmuld lave storskala-malerier i 1:1 on location. En velegnet case er vikingeborgen Nonnebakken i Odense, der ikke er synlig i byen i dag. Projektet skabes i samarbejde med en kunstner2 samt byens borgere og skolebørn. Borgen opmales på overfladen.

”Den tidlige by” vil afprøve forskellige kunstinstallationers anvendelsesmuligheder, f.eks. lysprojektioner, hologrammer, gavlmalerier og skulpturer, der kan følges som ruter i bybilledet. Skoleklasser og byens borgere mere bredt inviteres til at deltage i arbejdet. Som case kan fx Aalborgs middelalderlige bygrøft markeres.

LÆRING

Læringen tager udgangspunkt i projektets forskningsresultater. Konkret udvikles et teoretisk og praktisk undervisningsforløb for folkeskolens 5. klasse vedr. arkæologi og kunst. I første omgang inddrages skoler i nærheden af de tre museer, men på sigt vil materialerne kunne bruges på alle skoler. Et af produkterne er tænkt som en hjemmeside, som skolen kan bruge ved undervisning i klassen. Hjemmesiden skabes ved dialog mellem forskere, lærere, elever og eksterne konsulenter, og materialet i bogen kan skifte ved nye undersøgelser og resultater undervejs i projektet. Hjemmesiden vil forklare den arkæologiske metode fra udgravning over registrering, konservering og fortolkning til skabelsen af nye synteser og vil efter projektets afslutning stå som en skabelon, som andre museer og interesserede kan bruge til at sætte deres egne produkter ind i. Materialet vil være til fri afbenyttelse.