Projektets formidlingsarrangementer

I 2016 modtog Odense Bys Museer en bevilling fra Velux Fondens museumssatsning til projektet From central space to urban place. Fra jernalderens centrale områder til middelalderens byer. Projektet rummer forskning, formidling og læring.

Projektet undersøger udviklingen fra jernalderens høvdingedømmer, hvor samfundets centrale elementer er spredt på flere lokaliteter, til vikingetidens og middelalderens byer, hvor de centrale funktioner koncentreres på ét sted. Den behandlede periode er 400-1100 e.Kr. og dækker arealerne omkring Odense Fjord samt den centrale og østlige del af Limfjorden. Etableringen af Odense og Aalborg rummer således en række fællestræk, men også variationer, hvilket gør dem til velegnede undersøgelsesobjekter for en analyse af den tidlige bydannelse i Sydskandinavien.

Projektet løber i perioden 2017-2020.

Aarhus-universitet
østfyns-museer
sdu
OBM
københavn-universitet
Moesgaard-museum

Projektet udføres i samarbejde med Østfyns Museer, Nordjyllands Historiske Museum, Moesgaard Museum, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet. Projektet afvikles i perioden 2017-2020.

Temaet for al undervisning er kunst og arkæologi. Undervisningen vil være gensidig i mellem en teoretisk og praktisk tilgang – og vil behandle kunst som udtryksform og kommunikator i forhistorien, hvorved elevernes skal inddrages i arkæologiens arbejde gennem kunsten som formidlingsbegreb.

Eleverne vil opleve en praksisnær læringsdimension tilknyttet arkæologens arbejde gennem forskellige indbydende og æstetiske læreprocesser, som forbinder arkæologi og kunst.

Undervisning og læring henvender sig til mellemtrinet (4.-6. klasse) i fagene Historie og Billedkunst. Fagkombinationen er den primære tværfaglige mulighed, men derudover er det læreren frit stillet at deltage og gøre brug af de forskellige undervisningstilbud tilpasset egen læringsplan og egne fag.

Hjemmesiden fungerer som en læringsportal med en bred vifte af forskellige tværfaglige muligheder, der alle tager udgangspunkt i projektets formål; formidling af arkæologiske landskaber og lokaliteter med kunst som katalysator.

Her er det muligt at tilgå vores udvalg af forskellige læringstilbud; både undervisningsforløb, der er forankret i projektets tema samt undervisningsforløb, der er udarbejdet specifikt til projektet fire formidlingsarrangementer.

Klik på Undervisningsaktiviteter eller Formidlingsarrangementer for at tilgå de forskellige undervisningsforløb, hvor du også kan læse mere om formål, indhold og didaktisk brugspotentiale til de enkelte aktiviteter og forløb.

Klik på Undervisningsaktiviteter, hvis du ønsker at gøre brug af vores forskellige tværfaglige undervisningsforløb, der giver eleverne mulighed for at opleve en praksisnær læringsdimension tilknyttet arkæologens arbejde gennem forskellige indbydende og æstetiske læreprocesser, der forbinder arkæologi og kunst.

Under Undervisningsaktiviteter kan du tilgå de enkelte forløb og læse mere om deres formål, indhold og didaktiske brugspotentiale. Her er det ligeledes muligt at downloade lærervejledning, aktivitetsplan og relevante materialer til brug i forløbet.

Alle undervisningsforløb er gratis, og du kan bruge forløbet i din undervisning ved blot at downloade de relevante materialer.

Klik på Formidlingsarrangementer, hvis du ønsker at orientere dig i forskellige undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i projektets fire forskellige formidlingsarrangementer. Forløbene er udviklet således, at de er brugbare til de enkelte formidlingsarrangementer. Arrangementerne vil indenfor de to primære undersøgelsesområder, det centrale Limfjordsområde og området omkring Odense Fjord i perioden 2017-2020; du kan læse mere om tid, sted og formål under de enkelte arrangementer. Her er det ligeledes muligt for dig at tilmelde din klasse til et arrangement. Da der har været stor søgning til arrangementerne kan vi dog ikke garantere, at alle kan være med.

Under Formidlingsarrangementer kan du tilgå de enkelte forløb og læse mere om deres formål, indhold og didaktiske brugspotentiale. Her er det ligeledes muligt at downloade lærervejledning, aktivitetsplan, praktisk information og relevante materialer til brug i forløbet.

Det er gratis at tilmelde sig et formidlingsarrangement samt at gøre brug af undervisningsmaterialet tilknyttet hertil.

Undervisningsaktiviteter

Vi udarbejder gennem projektperioden (2017-2020) forskellige tværfaglige undervisningsforløb, der giver eleverne mulighed for at opleve en praksisnær læringsdimension, der forbinder arkæologi og kunst.

Under Undervisningsaktiviteter kan du tilgå de enkelte forløb og læse mere om deres formål, indhold og didaktiske brugspotentiale. Her er det ligeledes muligt at downloade lærervejledning, aktivitetsplan og relevante materialer til brug i forløbet.

Da der som beskrevet er tale om work in progress er ikke alle undervisningsaktiviteter endnu tilgængelige.

Formidlingsarrangementer

Vi udarbejder gennem projektperioden (2017-2020) forskellige undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i projektets fire formidlingsarrangementer. På forskellige måder giver de alle eleverne mulighed for at opleve en praksisnær læringsdimension, der forbinder arkæologi og kunst. Under Formidlingsarrangementer kan du tilgå de enkelte forløb og læse mere om deres formål, indhold og didaktiske brugspotentiale. Her er det ligeledes muligt at downloade lærervejledning, aktivitetsplan, praktisk information og relevante materialer til brug i forløbet.

Da der som beskrevet er tale om work in progress er ikke alle undervisningsaktiviteter endnu tilgængelige.

SpaceToPlace i praksis

Vi vil meget gerne se, hvordan i gør brug af SpaceToPlace i praksis! Send os gerne billeder I undervejs har taget.

Evaluering af "Fjenden kommer! Lad bålene blusse!"

Projektet ”Lad bålene blusse” blev afholdt d. 8. november.

Det blev en rigtig stor succes, hvor en række skoleklasser deltog og hjalp med at tænde bål og ikke mindst holde udkig efter de næste bål på bavneruten. Det viste sig, at man rent faktisk kunne se mellem flere af bavnerne, herunder fra Fynshoved til Ladby. Oplysningerne om mulighederne for at se fra det ene punkt til det andet vil indgå i det samlede forskningsprojekt.

Pressen var også rigtig flot til stede på dagen. TV2 Nord & TV2 Fyn, lokalaviser, P4, TV2 Vejret og TV Avisen dækkede alle begivenheden. Herligt.

Læs mere om projektet “Fjenden kommer! Lad bålene blusse!”

Download evaluering

Evaluering af "Sejlads"

Projektet  “Sejlads”  blev afholdt 8. september.

D. 8. september blev værket officielt tændt og fremvist under folkefesten i Munkebo. Ca. 1500-1800 mennesker var mødt op. Kertemindes borgmester blev sejlet til havnen i Ladbydragen (et rekonstrueret vikingeskib). Derefter blev der holdt tre små taler, og værket blev tændt kl. 19:00.

Ca. kl. 19:45 blev værket tydeligt for alle.

De besøgende var på åbningsdagen og i løbet af de seks uger, installationen var opsat, meget positive over forløb og skib. Der blev udtrykt glæde og beundring over værket fra lokale og gæster fra hele landet. Der er ikke blevet foretaget deciderede brugerundersøgelser, men Østfyns Museers medarbejdere har flere aftener været på stedet og talt med gæster og lokale i løbet af perioden. Der har været 200-300 besøgende på havnen i Munkebo i gennemsnit hver aften mellem kl. 19 og 22, hvor spøgelsesskibet var tændt. Det betyder, at værket er besøgt af mellem 10.000-12.000 gæster i løbet af seks uger. Hver aften var der desuden en række biler, der kort standsede op ved vejkanten for at se værket – de er ikke talt med i det anslåede antal gæster.

Download evaluering

Evaluering af "Kongens borg"

Projektet er endnu ikke afholdt. Læs mere om projektet “Kongens borg”